ÀBAC

Llosa rectangular de pedra, marbre o terracota que composa una de les parts del capitell d’una columna; situat a sobre de l’equí. Serveix de reforç per suportar el pes de l’arquitrau o de les motllures col·locades sobre la columna.

Dins els diferents ordres clàssics (dòric, jònic i corinti), la presentació de l’àbac pot variar:

· Dòric: De forma senzilla i de la mateixa altura que l’equí.

· Jònic: Pot ser de forma còncava o convexa. S’hi afegeixen motllures com a elements decoratius.

· Corinti i Compost: Es compon de dues motllures, un llistell i una gola. Presenta costats còncaus decorats amb flors.

En èpoques posteriors ha sofert diverses modificacions per tal d'adaptar-lo a les necessitats constructives de cada una d'elles.abac_doric.jpg

Àbac dòric