ABSIS

Part d’una església situada a la capçalera que sobresurt de la façana posterior i que, genèricament, té una planta semicircular i està coberta per una volta. Es situa al voltant del absis, a on es troba l’altar major, i a on hi ha un girola o deambulatori que dona accés a diverses absidioles.

A l'arquitectura paleocristiana l'absis es trobava separat dels fidels per mitjà del presbiteri. En el Romànic s'hi situava una girola o deambulatori al voltant, que donava accés a les absidioles. Durant el Gòtic es suprimí la separació entre el presbiteri i l'absis.

També es denomina exedra o àbsida.


absis.jpg
Absis (marcat en vermell).