ACANT

Motiu ornamental inspirat en les fulles de la planta del mateix nom. Es situa als capitells d’estils corinti i compostos i, en ocasions, en algunes motllures.

És el motiu ornamental principal de les arquitectures clàssiques, encara que entre aquests hi ha algunes variants en la forma. Es va mantenir vigent durant el Gòtic i va ressorgir en el Renaixement, Barroc i Neoclassicisme. En aquest últim el trobem sobretot en mènsules.acant.png
Capitell corinti amb fulles d'acant.