ACROTERI

Element decoratiu situat als vèrtexs del frontó.