ALÇAT

Representació plana i sense perspectiva d’un edifici segons un pla perpendicular a la seva base.