ALTAR


Monument elevat damunt del sòl, de pedra, de fusta o de metall, destinat al sacrifici cultual.

Existeixen diversos tipus d'altar: l'altar a la romana, que se situa en el cor de l'eglesia; el col·lateral, es troba a les capelles laterals o a un dels costats del creuer; i el major, a l'eix de la nau central.

La seva forma i decoració ha anat variant segons l'època i l'estil.