Aparell

APARELL

Forma amb la que es disposen els diferents elements que formen un mur.

  • A os: Aparell en el qual els carreus s’assenten sobre la filada inferior sense argamassa.

  • Americà: Alterna una filera a través cada cinc a soga. aparell.jpgAparell americà

  • A soga: Aparell que els carreus col·locats alternant els costats llargs i curts. aparell_III.jpgAparell a soga
  • A través: Les peces estan col·locades de manera que el costat més llarg esta perpendicular a la paret. Aparell_IV.jpgAparell a través

  • Belga: Alterna fileras: una a soga i una altre a través. aparell_II.jpgAparell belga

  • Ciclopi: Aparell format per pedres irregulars de grans dimensions poc o gens treballades.

  • Isòdom: Aparell format per carreus que es disposen a trencajunts en filades d’alçada uniforme.

  • Maçoneria: Obra feta amb pedres o maons, generalment units amb un material de cohesió, com ara ciment, calç, terra, etc.