ARC

Element sustentat que descarrega les embranzides, desviant-los lateralment, i que està destinat a franquejar o salvar un espai més o menys gran per mitjà d’un trajecte generalment corb.

Tipus:

 • Arc a nivell Arc escarser degenerat en llinda però construït amb la mateixa teoria mecànica de l’arc amb dovelles. També anomenat arc allindanat.

a.a_nivell.jpg Arc allindanat
 • Arc apuntat Arc format per dues seccions de circumferència que es tallen a la clau. Arc format per dues seccions de circumferència que es tallen a la clau. També anomenat ogival o de punta d’ametlla. a.apuntat.jpgArc apuntat
 • Arc atrompetat Arc format per dovelles tallades en biaix de manera que per un dels seus paraments presenta més obertura que per l’altre.

 • Arcbotant Arc característic del gòtic que transmet part el pes de les voltes de la nau central als contraforts laterals exteriors, i també serveix per a evacuar l’aigua de pluja de la teulada.

 • Arc carpanell Arc format per un nombre senar de segments de circumferència tangents entre ells. a.carpanel.jpgArc carpanell
 • Arc cec Arc que te tapiada la llum.

 • Arc coix Arc que té els salmers o les impostes en nivells diferents. També anomenat rampant. a.rempant.jpgArc coix
 • Arc conopial Arc format per quatre quarts de circumferència, dos de còncaus a l’arrencada i dos de convexos que es tallen a la clau.

 • Arc de cortina Arc format per dos quarts de circumferència convexos i tangents a la clau.

 • Arc de descàrrega Arc construït sobre una llinda.

 • Arc de punta d’ametlla Arc format per dues seccions de circumferència que es tallen a la clau. També anomenat apuntat o ogival.

 • Arc diafragma Gran arc que arrenca de pilastres formades pels contraforts incorporats dins l’espai interior de l’edifici i que sosté una coberta embigada, generalment de dos aiguavessos.

 • Arc doblat Arc típic del romànic al que se li sobreposa un altre de major rosca.

 • Arc de ferradura Arc de circumferència de més de 180° amb el centre situat per sobre de la línia d’arrencada.a.ferradura.jpgArc de ferradura

 • Arc de ferradura apuntat Arc de ferradura format per dos arcs de circumferència que es tallen a la clau, els centres dels quals estan situats dins la llum de l’arc i per sobre de la línia d’arrencada. a.ferradura_apuntat.jpg Arc de feradura apuntat

 • Arc de mig punt Arc format per una semicircumferència Sense_títol.jpgArc de mig punt de Efesos (Turquia)

 • Arc dobler Arc que talla la volta de canó en sentit transversal i la reforça. També anomenat faixó o perpany.

 • Arc en cortina Arc format per dos porcions de corba amb centres exteriors, que formen un angle en el vèrtex.

 • Arc escarser Arc rebaixat format per un segment de circumferència, el centre de la qual és per sota de la línia d’arrencada.

 • Arc escocès Arc format per quatre quarts de circumferència, dos de convexos a l’arrencada i dos de còncaus que es tallen a la clau.

 • Arc faixó Arc que talla la volta de canó en sentit transversal i la reforça. També anomenat dobler o perpany.

 • Arc former Cadascun dels arcs disposats a cada costat d’una nau, paral·lelament al seu eix, i que en suporten la volta.

 • Arc lobulat Arc l'intradós del qual està format per un nombre senar de lòbuls.

 • Arc mixtilini Arc l'intradós del qual està format per línies rectes i línies corbes.

 • Arc ogival Arc format per dues seccions de circumferència que es tallen a la clau. També anomenat apuntat o de punta d’ametlla.

 • Arc parabòlic L’intradós té forma de paràbola, la directriu de la qual es disposa verticalment i coincidint amb la fletxa de l’arc.arc_parabolic.jpgArc parabòlic del Col·legi i Convent de les Teresianes, d'Antoni Gaudí.

 • Arc peraltat Arc la corba del qual és més alta que la meitat de la llum. També anomenat realçat.

 • Arc perpany Arc que talla la volta de canó en sentit transversal i la reforça. També anomenat dobler o faixó.

 • Arc rampant Arc que té els salmers o les impostes en nivells diferents. També anomenat coix.

 • Arc realçat Arc la corba del qual és més alta que la meitat de la llum. També anomenat peraltat.

 • Arc rebaixat Arc que té menys altura que la meitat de la seva llum.

 • Arc triomfal Arc que, a les esglésies, dona accés al presbiteri des de la nau.

 • Arc toral Cadascun dels arcs disposats perpendicularment a l’eix d’una nau i que fan de reforç de la volta.

 • Arc tudor Arc de quatre centres interiors, les branques del qual formen un angle. Propi de l’estil anglès d’aquest nom.

 • Arc túmid Arc apuntat que presenta més amplada a la meitat de la seva altura que a la línia d’arrencada i que s’uneix als brancals mitjançant dos segments de circumferència còncaus.

Elements constructius:

· Clau: La dovella més alta que es troba en el vértex de l'espinada.

· Dovella: Peces que componen l'arc, sostinguen-lo per mútua compressió.

· Extradós:Superfície exterior.

· Intradós: Superfície interior.

· Línia d'impostes: Punts des d'on arrenca l'espinada.

· Llum: Espai entre els dos muntants.

· Muntant:Element de suport que aguanta el pes de l'espinada.

· Salmer: Les dovelles de les línies d'impostes.


arco-var.gif