Arc disposat a forma de nínxol i que guarda un sepulcre incrustat a la paret.