ABSIDIOLA


Absis més petit que el principal, distribuït al voltant de la girola o deambulatori.