ARCADA


Successió d’arcs exempts o adossats que compleixen una funció estructural i decorativa. La seva disposició pot ser tant lineal com en forma de cercle o semicercle. Generalement es recolzen sobre columnes.

Una arcada cega és aquella que esta tapiada.

El seu origen el trobem a l'antic Egipte encara que el seu major desenvolupament correspon a l'època romana.