ARCUACIÓ

Sèrie d’arcs iguals i successius disposats amb finalitat decorativa. Hi ha diferents tipus d’arcuacions: la baixa, la cega, de coronament, exempta, ornamental... segons els tipus d’arcs amb les que estan formades.