ARMADURA

Estructura de peces de fusta o metall que, unides entre si, formen l'estructura sustentant de la coberta de un edifici.

Tipus d'armadura: